دکتر آرش ثقفی اصل

دکتر آرش ثقفی اصل

دکتر آرش ثقفی اصل

سوابق تحصیلی

مدرک دکتری تخصصی شهرسازی از واحد علوم و تحقیقات تهران ( Ph.D)
مدرک کارشناسی ارشد طراحی شهری از پردیس هنرهای زیبا؛ دانشگاه تهران
مدرک کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

مسئولیت ها و سوابق حرفه ای

استادیار و عضو گروه تخصصی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از سال 1389
مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از سال 1397
عضو شورای پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از سال 1396
عضو کمیته سیما و منظر شهرداری کلانشهر تبریز از سال 1397
عضو کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی از سال 1398
عضو کمیته طراحی فضاهای شهری سازمان زیباسازی شهر تبریز سال 1398
عضو شورای برنامهریزی آموزشی و درسی گروه تخصصی شهرسازی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی؛ از سال 1393 الی 1395
مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور پدیدار فضای رویداد شهر
دارای پروانه اشتغال بکار پایه یکسازمان نظام مهندسی در رشته معماری
دارای پروانه اشتغال بکار پایه یکسازمان نظام مهندسی در رشته شهرسازی-طراحی شهری
مدرس دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی کشور در دو رشته معماری و شهرسازی
عضو هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی از سال 1392 -1396
کارشناس سابق گروه مطالعات شهرسازی مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی؛ وزارت راه و شهرسازی؛ سال 1388- 1391
مشاور علمی پژوهشی شهرداری تبریز از سال 1386 تا 1388
مشاور علمی و ناظر پروژه ها و طرحهای پژوهشی سازمان زیباسازی شهر تهران از سال 1393 تا 1396
مشاور علمی فصلنامه علمی- پژوهشی هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی؛ از سال 1394
مشاور علمی فصلنامه علمی- پژوهشی آرمانشهر؛ از سال 1390
مشاور علمی فصلنامه علمی- پژوهشی معماری و شهرسازی ایران؛ از سال 1392
مشاور علمی فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری؛ از سال 1395
مشاور علمی فصلنامه علمی- پژوهشی معماری و شهرسازی پایدار؛ از سال 1398
عضو هیات تحریریه و مشاور علمی فصلنامه آبادی؛ فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی وزارت مسکن؛ از سال 1388 تا 1392
مشاور علمی فصلنامه علمی- ترویجی میراث ملی؛ از سال 1391 تا 1392
مشاور علمی فصلنامه علمی- ترویجی پیام ارک سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی؛ از سال 1391
عضویت در چهار دوره شورای عالی کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار- 1395 ،1394 ،1393 ، 1392
عضویت در چهار دوره کمیته علمی کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار- 1395،1394 ،1393 ، 1392
دبیر علمی سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری؛ شهریور 97
همکاری با مهندسان مشاور نقش محیط تهران در پروژه های:
طرح ساماندهی محور شوش-بعثت تهران
طرح پیاده راه محور شهید احسانی
طرح ساماندهی رودخانه صوفی چای مراغه
طرح مجموعه شصت هکتاری فرهنگی نمایشگاهی جنوب تهران
طرح جامع شهر تبریز(مدیر پروژه بخش طراحی شهری)
همکاری با مهندسان مشاور آبادگران عصر نو تهران در پروژه های:
طرح ورودی جنوب شرقی تهران(جاده خاوران)
طرح جامع شهر شلمزار استان چهارمحال و بختیاری
طرح جامع شهر گندمان استان چهارمحال و بختیاری
طرح تفریحی گردشگری استان چهارمحال و بختیاری
طرح تفصیلی شهر جدید علوی استان هرمزگان
همکاری با مهندسان مشاور مهباد تهران در پروژههای زیر:
مطالعات فاز صفر طراحی شهرک حمل و نقل زرینشهر اصفهان
پروژه طراحی شهرک حمل ونقل تهران در طراحی پلان سایت و ساختمانهای اداری وخدماتی
طراحی مرکز معاینه فنی خودرو زرین شهر اصفهان
همکاری با مهندسان مشاور طرح و برنامه پارس تهران در پروژه:
شناسایی روش های مناسب سازی محیط شهری برای معلولان
همکاری با مهندسان مشاور طرح و راهبرد پویا در پروژه:
ساماندهی ورودی های شهر نهاوند( مدیر پروژه)
همکاری با مهندسان مشاور تنداب تدبیر در پروژه:
طرح جامع ساماندهی خیابان 20 متری جوادیه تهران( مدیر پروژه)- منطقه 16 شهرداری تهران
همکاری پروژه ای با سایر مهندسان مشاور در پروژه های:
طراحی پلان سایت و ساختمانهای اداری کارخانه خودروسازی هوساکو در ملایر استان همدان
همکاری با سازمان بنیاد مسکن استان قزوین در تهیه چهار طرح هادی روستایی
طراحی سه مجتمع مسکونی در پاسداران، مجیدیه و سعادت آباد تهران

افتخارات

مدیر گروه نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 1399
استاد نمونه مدعو دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال تحصیلی 89 -88
کسب عنوان مقاله برتر در کنفرانس بین المللی دوبی 2015- Gimar
دانشگاه آزاد اسلامی در رشته شهرسازی – سال 88- 87 (Ph.D) کسب رتبه سوم آزمون ورودی دکتری تخصصی

فعالیتهای آموزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محل تدریس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
گروه هدف: دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شهرسازی و طراحی شهری و کارشناسی ارشد معماری
زمان فعالیت: سال 1389 تاکنون

نوع فعالیت: تدریس در دوره کارشناسی ارشد شهرسازی
محل تدریس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
گروه هدف: دانشجویان دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای و طراحی شهری
زمان فعالیت: سال 1392

نوع فعالیت: تدریس در دوره کارشناسی ارشد شهرسازی
محل تدریس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
گروه هدف: دانشجویان دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری
زمان فعالیت: سال 1393 تا 1397

نوع فعالیت: تدریس در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی
محل تدریس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
گروه هدف: دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی
زمان فعالیت: سال 1387 تا 1397

نوع فعالیت: تدریس در دوره کارشناسی ارشد شهرسازی
محل تدریس: دانشگاه غیر انتفاعی سراج تبریز
گروه هدف: دانشجویان دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری
زمان فعالیت: سال 1394
نوع فعالیت: تدریس در دوره کارشناسی معماری
محل تدریس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
گروه هدف: دانشجویان دوره کارشناسی معماری
زمان فعالیت: سال 1388

نوع فعالیت: راهنمایی 20 رساله دکتری معماری و شهرسازی، راهنمایی بیش از 150 عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
معماری و طراحی شهری، پنجاه عنوان پایان نامه دوره کارشناسی معماری و بیش از 300 عنوان پایان نامه دوره کارشناسی
شهرسازی در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ، تهران جنوب، تبریز

تالیف و ترجمه کتاب

فضای عمومی معاصر؛ نقد و طبقه بندی آن /تالیف: ماتیو کرمونا/ ترجمه: آرش ثقفی اصل – اکبر عبداله زاده طرف/انتشارات طحان تهران؛ ناشر تخصصی معماری و شهرسازی، اردیبهشت 1394
مقدمه ای برمورفولوژی و ساختار اصلی شهر /تالیف : آرش ثقفی اصل – مهدی روشنی/و انتشارات الماس البرز، 1394
شهر کلاژ /ترجمه: آرش ثقفی اصل – ناهید هاشمی/ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز؛ مهرماه 1399

دیدگاه شما

۲ دیدگاه

  1. نساء حاج مرادي گفت:

    سلام
    برای تماس باآقای دکتر آرش ثقفی اصل لطفا راهنمایی بفرمائید

برگشت به بالا