دکتر ابوالفضل مشکینی

ابوالفضل مشکینی

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل مشکینی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ تولد: 21 تیر 1344

 

سمت های اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
مدیر مسئول فصلنامه شهر پایدار تهران

سمت های علمی و اجرایی در همایش ها و کنفرانس های معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند شرکت مشاوران شهر هوشمند، قم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
رئیس شورای سیاستگذاری کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۶
دبیر کنفرانس اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران، تهران ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

لیست سخنرانی ها و نشست ها

سمت رویداد نوع رویداد تاریخ
دبیر پنل آینده نگاری در طرح های توسعه(آمایش سرزمین، برنامه ریزی منطقه ای و شهری) با تاکید بر سکونتگاه های انسانی سخنرانی علمی ۲ اسفند ۱۳۹۵

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ ادارک امنیت محله ای و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت های جنسی و سنی در مرکز شهر تهران فصلنامه مطالعات اجتماعی – روانشناختی زنان دوره .۱۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۲ ارزیابی تغییرات سلسه مراتبی شهرستان های استان کرمانشاه از نظر شاخص های جمعیتی مسکن در دوره های سرشماری 1375 تا 1395 فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره .۲، شماره ۷، سال ۱۳۹۷
۳ ارزیابی شاخص های کیفی مسکن در برنامه ریزی مسکن (مطالعه موردی: نواحی شهری نظرآباد، استان البرز) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۴ بررسی وضعیت دسترسی به مراکز خدمات رسانی درمانی بارویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: منطقه 7 تهران فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۵ تببین الگوی سازمان یابی فضایی زیست پذیری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره .۶، شماره ۲۰، سال ۱۳۹۸
۶ تبیین پیامدهای گفتمان جهانی گرایی بر الگوی حکمروایی قلمرویی کلانشهرها (نمونه موردی: کلانشهر تهران) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره .۵، شماره ۱۸، سال ۱۳۹۴
۷ تبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقه 19 کلان شهر تهران هویت شهر دوره .۸، شماره ۲۰، سال ۱۳۹۳
۸ تحلیل فضایی شهر با تاکید بر رویکرد زیست پذیری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره .۱، شماره ۱۰، سال ۱۳۹۶
۹ تحلیل فضایی مناطق شهری قم به منظور احداث پروژه مسکن اجتماعی با تاکید بر روش تحلیل سلسله مراتبی دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۱۰ تحلیل فضایی مناطق شهری قم به منظور احداث پروژه مسکن اجتماعی با تاکید بر روش تحلیل سلسله مراتبی دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۱۱ روندهای پرا کنده رو یی شهری و برنامه ریزی توسعه ی فضایی پایدار مطالعه موردی: منطقه 2 تهران دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۱۲ ساماندهی فضایی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تکنیک های تلفیقی مدل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و تحلیل-های GIS مطالعه موردی: منطقه 18 شهر تهران مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره .۸، شماره ۳۰، سال ۱۳۹۷
۱۳ سنجش میزان توسعه یافتگی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهرستان های استان کرمانشاه فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۱۴ طراحی فضایی محلات شهری با تاکید بر اصول دین اسلام در شهر ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی : محله شهدای شهر زنجان) هویت شهر دوره .۹، شماره ۲۲، سال ۱۳۹۴
۱۵ فرصت ها و معضلات توسعه صنعت گردشگری شهر مراغه فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۱۶ واکاوی جایگاه مسکن در نظریه های برنامه ریزی:دیدگاه تطبیقی و مقابله ای فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره .۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۷

کتاب های منتشر شده

1 – تخصیص مسکن اجتماعی و بی­ مسکنی، طحان، 1396

2 – حق به مسکن شایسته، طحان، 1397

3 – برنامه­ ریزی و طراحی شهری اصول سیاست­ ها در مهد شهرسازی، طحان، 1398

4 – پدیدارشناسی فضای اجتماعی؛ وجه اجتماعی فضای شهری، طحان، 1399

5 – شهرهای خودبازآفرین؛ از چشم­ اندار تا واقعیت، طحان، 1400

6 – برنامه­ ریزی اجتماع مطلوب، نگارستان اندیشه، 1396

7 – مسکن و توسعه اقتصادی، نگارستان اندیشه، 1396

8 – شهرها در سایه میلیاردرها، دانشگاه تهران، 1389

9 – راهنمای تامین منابع مالی شهرداری­ ها، نگارستان اندیشه، 1396

10- درآمدی بر پراکنده­ رویی (خزش) شهری، جهاد دانشگاهی، 1393

11 – الگوهای فرانوگرایی در برنامه­ ریزی شهری، علوم پویا، 1392

12- آسیب شناسی و راهبردهای کاربردی در درآمدزایی موقوفات با درآمد پایین، طحان، 1400

 

برگشت به بالا