دکتر امیر شکیبامنش

رزومه امیر شکیبامنش

دکتر امیر شکیبامنش

 مدارج تحصیلی

 • مقطع دکتری تخصصی: رشته شهرسازی گرایش طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران

عنوان رساله: “بررسی تأثیرات پیکربندی فضایی و ساختار کالبدی بر تجربه ادراک زمان ذهنی عابرین پیاده، با بهره گیری از رویکرد واقعیت مجازی”

 • مقطع کارشناسی ارشد: رشته شهرسازی گرایش طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران

عنوان پایان نامه: “ارتقاء کیفی و پویاسازی مراکز شهری با کمک خطوط راهنمای تعمیم پذیر”

 • مقطع کارشناسی: رشته شهرسازی دانشگاه سراسری ارومیه

عنوان طرح نهایی: “محله های شهری در ایران”

 

خلاصه ای ازمجموعه فعالیت‌های علمی پژوهشی

 تألیف، ترجمه و گردآوری

 تألیفات :

1) تألیف کتاب “توسعه و طراحی شهری کم تأثیر؛ رهیافتی کارآمد برای ارتقاء کیفیت اکولوژیک فضاهای شهری”، مشترک با خانم مهنسان زنگنه، انتشارات مرکز مطالعات شهرداری تهران، 1402

2) تألیف یک فصل از کتاب Urban Commons, Future Smart Cities and Sustainability  با عنوان The Application of CIM and BIM to the simulation of Energy in Urban Superblocks; an Effort to Develop the Initial Digital Twins (Case Studies: Kermanshah, Iran) ، مشترک با آقای امید ویسی،  انتشارات Springer  ، 2023

3) تألیف یک فصل از کتاب Advances In Urbanism, Smart Cities, and Sustainability  با عنوان “”Designing Sustainable Urban Blocks; an Effort to Optimizing 3d Form and Achieving the Maximum Amount of Solar Radiation”،  ISBN 978-1-83880-351-3  انتشارات Taylor & Francis  ، 2022

4) تألیف یک فصل از کتاب “Sustainability in Urban Planning and Design” با عنوان “Toward Practical Criteria for Analyzing and Designing Urban Blocks”،  ISBN 978-1-83880-351-3  ، مشترک با خانم بیتا ابراهیمی، انتشارات Intechopen ، 2020

5) تألیف کتاب “Smart Growth and Sustainable Transport in Cities” و چاپ با انتشارات بین المللی Routledge ، 2019

6) تألیف یک فصل از کتاب “Cities and Disasters”، با عنوان: Improving City Resistance; Planning Major Transportation Terminals ، Taylor & Francis ، 2015

7) تألیف یک فصل از کتاب “Emerging Digital Tools for Architectural Surveying, Modeling, and Representation”، با عنوان: “Using Advanced Approaches in Urban Design Researches; a Mutation from 3d Digital Models to Virtual Reality “، By: Prof. Stefano Brusaporci ، Press IGI Global، 2015

8) “محلات شهری در ایران”، تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، 1388

9) “مراکز شهری؛ از مبانی تا دستورالعمل های طراحی شهری”، انتشارات طحان، تهران، 1393

10) تنظیم شرایط محیطی (جلد دوم) “اصول و مبانی اقلیم شناسی شهری”؛ تهران،  انتشارات طحان، چاپ چهارم، 1391

 

11) اصول و مبانی رنگ شناسی در معماری و شهرسازی؛ تهران، انتشارات هله، چاپ پنجم، 1391

 

 تألیف و ترجمه:

12) اصول و مبانی رنگ شناسی در معماری و شهرسازی؛ تهران، انتشارات هله، چاپ پنجم، 1391

 

 ترجمه :  

13) ترجمه کتاب “راهنمای طراحی خیابان‌های شهری”، انجمن ملی مدیران حمل و نقل شهری (NACTO)، مشترک با دکتر مهشید قربانیان، انتشارات دانشگاه هنر، 1396

14) ترجمه کتاب”قوانین شهری: چگونه مقررات بر فرم شهر تأثیر می‌گذارند”نوشته امیلی تالن، مشترک با دکتر مرتضی میر غلامی، انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، 1396

15) ترجمه کتاب “آفرینش مراکز شهری سرزنده”، مشترک با دکتر مصطفی بهزادفر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ سوم، 1392 (برگزیده به عنوان کتاب شایسته تقدیر در هجدهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی، 1390)

16) ترجمه کتاب “گرافیک های طراحی شهری”، نوشته بالی میدا، مشترک با دکتر مهشید قربانیان، تهران، انتشارات طحان، چاپ سوم، 1391

17) ترجمه کتاب “آفرینش مراکز شهری سرزنده”، مشترک با دکتر مصطفی بهزادفر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ سوم، 1392 (برگزیده به عنوان کتاب شایسته تقدیر در هجدهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی، 1390)

 

 مقالات ارائه شده در مجلات:

 • چاپ مقاله با عنوان Evaluating Building Wayfinding Performance in Healthcare Environment: A Novel Hybrid Decision-Making Model (مشترک با امیر احسان پویان و عبدالحمید قنبران) در ژورنال بین المللی Architectural Science Review (با نمایه ISI، درجه اعتبار Q1، ایمپکت 4.5  و اچ ایندکس: 41)،  سال 2023

 

 • چاپ مقاله با عنوان Using intelligent multi-objective optimization and artificial neural networking to achieve maximum solar radiation with minimum volume in the archetype urban block (مشترک با امید ویسی و مرتضی رهبر) در ژورنال بین المللی Sustainable Cities and Society (با نمایه ISI، درجه اعتبار Q1، ایمپکت 7.587  و اچ ایندکس: 82)،  سال 2022
 • پذیرش مقاله با عنوان Investigating Mass-Space System to Reach an Optimal Model for Analyzing Visibility Among Buildings and Public Open Spaces Using Three-Dimensional Isovist (مشترک با مهدیه کوکبی) در ژورنال بین المللی MEGARON  (با نمایه ISI)،  سال 2022.
 • پذیرش چاپ مقاله با عنوان Visual Impact Assessment of Urban Developments Around Heritage Landmarks Using ULVIA Method (the Case of Ark-E-Alishah Monument in Tabriz) (مشترک با مرتضی میرغلامی و سیروان سلیمی) در ژورنال بین المللی Journal of Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science. (با نمایه ISI، درجه اعتبار Q1، ایمپکت 3.619 و اچ ایندکس: 97)،  سال 2022
 • چاپ مقاله با عنوان Impact of Circulation Complexity on Hospital Wayfinding Behavior (Case study: Milad 1000-bed Hospital, Tehran, Iran)”, (مشترک با امیر احسان یویان و دکتر عبدالحمید قنبران) در ژورنال بین المللی Building Engineering  (با نمایه ISI، درجه اعتبار Q1، ایمپکت 5.3 و اچ ایندکس: 39)،  سال 2021
 • چاپ مقاله با عنوان Exploring Successful Small Urban Spaces’ Criteria with Emphasis on Cultural Context”, (مشترک با سرکار خانم دکتر پروین پرتوی و دکتر صداقت) در TEHNIČKI GLASNIK TECHNICAL JOURNAL (با نمایه ISI)،  سال 2021
 • چاپ مقاله با Analysis of Solar Radiation Towards Optimization and Location of the Urban Blocks in the Neighborhood Units , (مشترک با امید ویسی) در ژورنال بین المللی Environmental Science and Sustainable Development  ،  سال 2021
 • پذیرش چاپ مقاله با عنوان “بررسی تاثیر ساختار کالبدی و پیکره­بندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی (نمونه موردی: حد فاصل میدان ولیعصر تا میدان جهاد، تهران)” (مشترک با خانم نسترن آجیدان پور)، در مجله علمی- پژوهشی نامه معماری و شهرسازی، سال 1400
 • چاپ مقاله با عنوان “بررسی رؤیت­پذیری عناصر تاریخی در منظر شهری با استفاده از تحلیل‌های مبتنی بر آیزوویست دوبعدی (مطالعه موردی: کاخ گلستان تهران)” در  مجله علمی- ترویجی اندیش‌نامه شهر – دانشگاه هنر، تهران، مشترک با مهدیه کوکبی، سال 1400
 • چاپ مقاله با عنوان “جستاری بر رویکرد کدهای فرم-مبنا و جایگاه آن در طراحی شهری” (مشترک با خانم بیتا ابراهیمی)، در مجله شهرسازی ایران، بهار و تابستان 1400
 • چاپ مقاله با عنوان “تاثیر طراحی خیابان بر آسایش حرارتی عابرین با تاکید بر باد )نمونه موردی: خیابان فردوسی واقع در منطقه 21 شهرداری تهران)، (مشترک با خانم آوا فرحبد)، در مجله شهرسازی ایران، پاییز و زمستان 1399.
 • چاپ مقاله با عنوان “بررسی توزیع سه‌بعدی صوت کارگاه‌های صنعتی به‌منظور دست‌یابی به مکان‌یابی صحیح آن‌ها در لایه‌های ارتفاعی ساختمان‌ها با استفاده از GIS  وCityengine (نمونه موردی: ناحیه 3 از منطقه 12 شهر تهران)” (مشترک با آقای سید یوسف موسوی) در فصلنامه پژوهشی – تخصصی شهرسازی و معماری هویت محیط، تابستان 1399
 • چاپ مقاله با عنوان Effects of Urban Spatial Configurations and Physical Structures on Pedestrians’ Perception of Subjective Duration در ژورنال بین المللی  Interaction Design and Architecture (با نمایه ISI، H Index: (3،  در  Spring , Number 36 سال 2018
 • چاپ مقاله با عنوانToward time-based design: Creating an applied time evaluation checklist for urban design research در ژورنال بین المللی  Frontiers of Architectural Research زیر مجموعه Elsevier (با نمایه ISI، H Index: (10،  در  Volume 6, Number 3 سال 2017
 • چاپ مقاله در ژورنال بین المللی International Journal of Optimization in Civil Engineering ، ISSN: 2228-7558، (دارای نمایه علمی پژوهشی و ISC)، با عنوان “Optimum Form and Placement of Urban Blocks to Maximize the Use of Solar Energy – A Case Study” در  Volume 7, Number 4 مشترک با آقایان عالی و حق پرست و خانم‌ها ملکی و قبادی.
 • چاپ مقاله در مجلۀ “منظر” با نمایه علمی – ترویجی و ISC ” تحت عنوان “تدوین معیارهایی به منظور احیا رودخانه های شهری بر اساس رویکردهای بیوفیلیک و حساس به آب” در شماره 36، پاییز 95 مشترک با دکتر میرغلامی، دکتر مدقالچی و خانم قبادی.
 • پذیرش چاپ مقاله در “مجله علمی پژوهشی انجن علمی معماری و شهرسازی ایران” با عنوان “بررسی تأثیر رؤیت‌پذیری میادین شهری بر امنیت روانی عابرین پیاده با بهره‌گیری از تکنیک آیزویست سه‌ بعدی (نمونۀ موردی: میدان ساعت و میدان نماز شهر تبریز)” مشترک با پریسا قبادی و معصومه آیشم.
 • پذیرش چاپ مقاله در “مجله علمی پژوهشی مطالعات شهری” با عنوان “بررسی تـأثیر رؤیت‌پذیری فضای کالبدی بر برخی گونه‌های رفتاری عابران پیاده در میادین شهری، با کمک تحلیل‌های مبتنی بر آیزویست سه‌بعدی (نمونه موردی: سبزه‌میدان تهران)” مشترک با یاسمن حکیمی اقدم.
 • چاپ مقاله در ژورنال بین المللی International Journal of  Architectural Engineering & Urban Planning (IJAEUP) PLANNING RESEARCH، ISSN: 2228-7337، (با نمایه علمی پژوهشی و ISC)، با عنوان Improving Results of Urban Design Research by Enhancing Advanced Semi-Experiments in Virtual Environments ، 2015.
 • چاپ مقاله در ژورنال بین المللی  المللیInternational Journal of Academic Research (IJAR)، (با نمایه ISI)،  با عنوان Non-Structural LID Alternative Design Considerations for Urban Circulation Planning, and Design در شمارۀ ژانویه 2011.
 • چاپ مقاله در نخستین شماره ژورنال بین المللی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران (International Journal of Architecture & Urban Planning) (با نمایه ISC و علمی پژوهشی)، با عنوان Promoting City Center Parking Qualities by  Using Urban Design Guidelines   – Vol. 21, No. 1, (6- 2011)
 • چاپ مقاله در دومین شماره ژورنال بین المللی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران (International Journal of Architecture & Urban Planning) (با نمایه ISC و علمی پژوهشی)، با عنوان Compact City; Dose It Create an Obligatory Context for Urban Sustainability? Vol. 21, No. 2, (12- 2011)
 • چاپ مقاله در “مجله علمی پژوهشی هویت شهر” با عنوان “جستاری بر فلسفۀ پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک مکان” در شماره 17، بهار 1393.
 • چاپ مقاله در “مجلۀ علمی – پژوهشی نقش جهان (مطالعات نظری و فناوری‌های نوین معماری و شهرسازی)” با عنوان “طراحی شهری بر پایۀ تحریف های عامدانه در ادراک عمق و فاصله؛ از رویکرد نشانه تا خطاهای کاربردی اپتیکی”، در شماره 2، سال چهارم، 1393
 • چاپ مقاله در “مجلۀ علمی – ترویجی دستاورد با عنوان “سامانه و کیوسک هوشمند شهری اشتراک گذاری پوشاک؛ مدلی برای احیاء فرهنگ بخشش ایرانیان” در شماره 41، سال بیست و نهم، 1398
 • چاپ مصاحبه در ویژه‌نامه “شهر، زندگی، زیبایی”، سازمان زیباسازی شهر تهران، با عنوان “نقش طراحی شهری در تحقق پارادایم شهر سالم”، 1395
 • چاپ مقاله در “مجله علمی پژوهشی انجن علمی معماری و شهرسازی ایران” با عنوان “رویکرد جدید برنامه‌ریزی فضایی استراتژیک؛ فرآیندی واجد توجه در نظام برنامه‌ریزی شهری”، پاییز 1390.
 • چاپ مقاله در فصل نامه علمی پژوهشی آرمانشهر، با عنوان ” نقش راهنماهای طراحی شهری در کنترل کیفیت مراکز شهری” ، (اخذ پذیرش: شهریور 87 – به چاپ رسیده در شماره اول، زمستان 1387).

 

 زمینه های پژوهشی مورد علاقه

 • شهرهای هوشمند
 • مطالعات کمی و مدل‌سازی در طراحی شهری
 • شبیه‌سازی‌های دیجیتال متعامل
 • آنالیز صحنه‌های دید و مطالعات کاربردی وابسته
 • واقعیت مجازی (Virtual Reality) و واقعیت افزوده (Augmented Reality)
 • کاربرد تکنیک های روان‌شناسی شناختی در مطالعات طراحی شهری
 • بهینه‌سازی و طراحی پارامتریک (با تأکید بر مدل‌سازی های انرژی)
 • ریخت شناسی و پیکربندی کالبدی
برگشت به بالا