دکتر اکبر عبداله زاده طرف

دکتر اکبر عبداله زاده طرف

دکتر اکبر عبداله زاده طرف

 

سوابق آموزشی :

کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتری شهرسازی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

عنوان رساله دکتری :(شهرسازی):محله‌سرزنده:چیستی و چگونگی ارزیابی آن

 

سوابق آموزشی :

مدیر گروه پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مدیر گروه، دانشگاه آزاد واحد تبریز(گروه شهرسازی)

مدیر گروه، دانشگاه آزاد واحد تبریز(گروه شهرسازی)

عضو شورای مدیریت راهبردی شهرداری تبریز، شهرداری تبریز

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شهرداری تبریز، شهرداری تبریز

سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی، عضو کمیته آموزش، تبریز

دانشگاه آزاد تبریز، عضو هیات مصاحبه کننده گزینش علمی اعضاء   هیات علمی، تبریز

دانشگاه آزاد تبریز، عضو هیات مصاحبه کننده دوره دکتری، تبریز

منطقه آزاد جلفا، داور مسابقه میادین، جلفا

شهرداری منطقه 8 تبریز، داور مسابقه ورودی بافت تاریخی تبریز، تبریز

دانشگاه سراج، عضو شورای پژوهشی، تبریز

شهرداری تبریز، عضو شورای مدیریت راهبردی شورای اسلامی شهر تبریز، تبریز

عضو هیات داوری نشریه‌ی علمی و پژوهشی مطالعات زنان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

عضو هیات داوری نشریه علمی و پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران وابسته به دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو هیات داوری نشریه علمی پژوهشی طرح و نماد وابسته به دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو هیات داوری نشریه International journal of Architectural Engineering and Urban Planning

عضو هیات داوری نشریه برنامه ریزی شهری مرودشت

عضو هیات داوری نشریه پیام ارک وابسته به نظام مهندسی استان آذربایجان‌ شرقی

نماینده و رابط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز

نماینده دانشگاه در کمیته سیما منظر اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

عضو شورای راهبردی همایش بین المللی عمران و توسعه پایدار در سال 92 و 93 و 94.

 

کتب منتشر شده :

ترجمه کتاب “فضاهای عمومی معاصر، نقد و طبقه بندی آن“، 1394، طحان ناشر تخصصی معماری و شهرسازی

ترجمه کتاب ” خیابان جوهر اصلی فضاهای عمومی-اجتماعی“، 1398، طحان ناشر تخصصی معماری و شهرسازی

ترجمه کتاب “طراحی شهری پایدار اصولی برای عمل مقاله ای از متیو کرمونا“، 1399، طحان ناشر تخصصی معماری و شهرسازی

 

طرحپروژه های پژوهشی :

بررسی میزان آسیب پذیری کالبدی بافت های فرسوده شهری در برابر زلزله(مطالعه موردی:منطقه 8 شهرداری تبریز)، سازمان نظام مهندسی ساختمان

تدوین معیارھای طراحی فضای عمومی شهر تبریز بمنظور ارتقا تعاملات اجتماعی شھروندان، سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

مقالات ارائه شده به سمینارها و کنفرانسهای بین المللی و داخلی  :

ردیف عنوان محل کنفرانس دامنه کنفرانس نحوه ارائه تاریخ
سخنرانی پوستر
1 نقش واهمیت پیاده راه در پایداری فضاهای شهری

(نمونه موردی : پیاده راه تربیت تبریز)

ایران بین المللی * 1390
2 مفهوم شناسی فرم و تأثیر متقابل آن بر معماری معاصر

(نمونه موردی: معماری موزه)

ایران ملی * 1392
3 تفاوت خوانایی در شب و روز

(نمونه موردی : شهرهای آبادان،ارومیه، مشهد و قزوین)

ایران ملی * 1392
4 سیر تحول مفهوم فضای سبز در باغ ایرانی ایران ملی * 1391
5 بررسی تطبیقی راهکارهای مناسب برای معلولین

جسمی – حرکتی و ضایعه ی نخاعی

ایران بین المللی * 1393
6 طبیعت اصلی ترین ایده پرداز کانسپت های معماری ایران بین المللی * 1392
7 نحوه ی اشتراکات وپیوند های معماری و موسیقی ایران بین المللی * 1392
8 طراحی پایدار و نقش آن در ارتقاء زیست محیطی شهرهای آینده ایران بین المللی * 1391
9 Expanding the neighbor need concept through the Anatomy of community concept Turkey بین المللی * 2015
10 بررسی جنبه های اجتماعی و اقتصادی در انواع گونه های فرمی مسکن ایران بین المللی * 1394
11 شناسایی انواع فضاهای شهری با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی، نمونه‌ی موردی لبه‌ی مهران رود تبریز ایران ملی * 1395
12 پیاده‌مداری در تقابل با آسیب ها و فرصت‌های گردشگری ، نمونه‌ی موردی: منطقه‌ی دارایی تبریز ایران ملی * 1395
13 بررسی روند تغییر آموزش معماری و تاثیر آن بر طراحی فضاهای دانشکده‌های معماری در گذر زمان ایران ملی * 1395
14 بررسی نقش دانشکده‌های هنر در خلق فضاهای شهری ایران ملی * 1395
15 رویکردهای جدید در طراحی و فرایندهای مراکز سرطانی – بررسی سه نمونه‌ی موردی برتر جهان. ایران ملی * 1395
16 بررسی عوامل تاثیر گذار در بیمارستان کودکان سرطانی با رویکرد کاهش استرس و تسریع بهبودی آنها ایران ملی * 1395
17 Recognition of pedestrian mall roles in sustainability of urban spaces Dubai بین المللی * 2015
18 معماری برای کودکان تبریز بین المللی * 2016
19 Art, Architecture and Designing for children تبریز بین المللی * 2016

 

جوایز و مدارک افتخاری و مدال های اخذ شده :

دانشجوی ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ورودی78، دانشگاه آزاد واحد تبریز، معدل 17/70

دانشجوی ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران-ورودی84، دانشگاه علم و صنعت ایران، معدل 17/67

دانشجوی ممتاز دوره دکتری، واحد علوم و تحقیقات تهران، معدل 19

برگشت به بالا