دکتر رضا سامه

معرفی دکتر رضا سامه

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا سامه

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی (Ph.D) معماری، دانشگاه تهران (با درجه عالی)

زمینه پژوهشی مورد علاقه:

روش‌شناسی پژوهش در معماری، طراحی‌پژوهی، تاریخ و تئوری معماری، معماری بومی، معماری ایرانی- اسلامی

افتخارات:

– رتبه نخست در آزمون عملی و رتبه دوم آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، سال ١٣٨٢

– رتبه سوم دانشجویی دوره کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تهران، سال ١٣٨۵ با معدل: ١٧/۴٨

– پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزیده و معرفی شده به بنیاد ملی نخبگان به عنوان طرح کاربردی ملی با درجه ارزیابی عالی

   از سوی دانشگاه تهران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سال ١٣٨٧

– رتبه نخست آزمون دکترای تخصصی معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، سال ١٣٨٧

– رتبه نخست آزمون دکترای تخصصی معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، سال ١٣٨٧

– رتبه نخست دانشجویی دوره دکترای تخصصی معماری، دانشگاه تهران، سال ١٣٩٢ با معدل: ١٨/۵٨

– رساله برگزیده از سوی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی جهت طرح حمایت پایان‌نامه‌های علوم‌انسانی و هنر، سال ١٣٩٣

– بورسیه دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، از سال ١٣٨٨

– پذیرش بورسیه از دانشگاه میشیگان امریکا برای فرصت مطالعاتی دوره دکتری معماری، دسامبر ٢٠١١

– پژوهشگر برتر دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در دانشکده معماری و شهرسازی، ١٣٩۵

– استاد نمونه آموزشی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در دانشکده معماری و شهرسازی، ١٣٩۶

– پژوهشگر مدعو دانشگاه سلطان قابوس عمان، مسقط، ١٣٩٧

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی:

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان
١ مدیر طرح پژوهشی گونه‌شناسی مسکن روستایی استان مرکزی ١٣٨۴ ١٣٨٧ پژوهشکده سوانح طبیعی ایران
٢ طرح پژوهشی ساماندهی مجموعه دولتخانه صفوی قزوین ١٣٨۶ ١٣٨۶ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین
٣ طرح بهسازی بافت با ارزش روستای نای‌بند ١٣٨۵ ١٣٨٧ معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
۴ طرح پژوهشی راهبردی ساماندهی موزه‌های شهر قزوین ١٣٨٧ ١٣٨٨ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین
۵ روش‌شناسی و تدوین سند راهبردی طرح ساماندهی دولتخانه صفوی قزوین ١٣٨٨ ١٣٩٠ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین
۶ گونه شناسی و طرح الگوی مسکن سنتی در بافت تاریخی شهر قزوین ١٣٨٩ ١٣٩٠ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین

پروژه های انجام شده:

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه
١ طرح بهسازی بافت با ارزش روستای نای‌بند ١٣٨۵ ١٣٨٧ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
٢ طرح مرمت و احیای عمارت تاریخی سپهدار قزوین با موضوع موزه کشاورزی ١٣٨٩ ١٣٨٩ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین
٣ طرح موزه وقف استان قزوین ١٣٨٩ ١٣٨٩ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین
۴ مکان‌یابی موزه خوشنویسی قزوین ١٣٨٩ ١٣٨٩ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین
۵ طراحی مجموعه مسکونی در محله سردار قزوین ١٣٨٩ ١٣٩٠ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین
۶ همکاری در تهیه طرح توسعه پارک علم و فناوری امام خمینی (ره) استان قزوین ١٣٩١ ١٣٩٢ جهاد دانشگاهی واحد استان قزوین
٧ طرح پارک علمی و فرهنگی کودک و نوجوان استان قزوین ١٣٩١ ١٣٩١ جهاد دانشگاهی واحد استان قزوین
٨ طرح باغ گیاهان دارویی استان قزوین ١٣٩١ ١٣٩١ جهاد دانشگاهی واحد استان قزوین
٩ طرح موزه دفاع مقدس استان کرمانشاه و یادمان شهدای مرصاد ١٣٩١ ١٣٩٢ جهاد دانشگاهی در همکاری با ستاد مرکزی راهیان نور کشور
١٠ طرح کافه بانوی قزوین ١٣٩١ ١٣٩١ جهاد دانشگاهی واحد استان قزوین در همکاری با سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین
١١ طرح دهکده مقاومت و اردوگاه جهادی شهدای علم و فناوری استان قزوین ١٣٩١ ١٣٩٢ جهاد دانشگاهی واحد استان قزوین در همکاری با سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین

 

سوابق مدیریتی و اجرایی:

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه
١ کارشناس بهسازی بافت با ارزش روستایی ١٣٨٢ ١٣٨۵ معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
٢ عضو شورای فنی و راهبری ١٣٨٨ ١٣٩٠ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین
٣ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ١٣٩٠ ١٣٩۴ شرکت مهندسی آدنیس سازه تیوا
۴ مدیر فنی ١٣٩٠ ١٣٩٢ مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری جهاد دانشگاهی واحد قزوین
۵ مشاور و عضو کمیته فنی ١٣٩٢ ١٣٩۶ پارک علم و فناوری امام‌خمینی (ره) استان قزوین
۶ مسئول راه اندازی رشته‌های هنر ١٣٩٣ ١٣٩۵ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
٧ مشاور رئیس دانشگاه هنر ١٣٩٣ ١٣٩۵ دانشگاه هنر تهران
٨ مدیر گروه معماری ١٣٩٣ ١٣٩۵ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)
٩ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ١٣٩۵ تا کنون شرکت مهندسین مشاور چهار خانه خشت
١٠ مدیر گروه معماری ١٣٩٧ تا کنون دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)
١١ عضو کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور عمرانی دانشگاه ١٣٩٨ تا کنون دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)

 

پاداش ها و جوایز علمی:

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده
١ پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزیده ١٣٨٩ سکه بهار آزادی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
٢ رتبه سوم بخش مقاله در جشنواره گردشگری و رسانه ١٣٨٩ سفر مشهد مقدس سازمان میراث فرهنگی کشور
٣ رتبه دوم آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری ١٣٨٩ جایزه نقدی سازمان نظام مهندسی ساختمان

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات
١ تأملاتی بر بافت و معماری روستایی ١٣٩٢ ١٠٠٠ جهاد دانشگاهی قزوین
٢ معماری و کیفیت زندگی انسان در نظام معرفتی اسلام ١٣٩۴ ١٠٠٠ جهاد دانشگاهی قزوین و قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران
٣ زبان الگو، سرمشق طراحی ١٣٩۵ ١٠٠٠ طحان با همکاری جهاد دانشگاهی قزوین
۴ هیچستان / شبستان ١٣٩۵ ١٠٠ جهاد دانشگاهی قزوین
۵ آموزش دکترا در معماری ١٣٩۶ ١٠٠٠ جهاد دانشگاهی واحد استان قزوین
۶ راهنمای تدوین پایان‌نامه برای دانشجویان معماری ١٣٩۶ ١٠٠٠ جهاد دانشگاهی قزوین با همکاری موسسه شهر اسلامی
٧ روش‌های پژوهش در معماری ١٣٩۶ ١٠٠٠ طحان گستر
٨ نگارش پایان‌نامه در محیط انسان‌ساخت ١٣٩۶ ١٠٠٠ طحان گستر
٩ آنچه یک دانشجوی معماری باید بداند ١٣٩٩ ١٠٠٠ طحان گستر
برگشت به بالا