دکتر سیدمسلم سیدالحسینی

رزومه دکتر سیدالحسینی

نام و نام خانوادگی: دکتر سیدمسلم سیدالحسینی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شهرسازی

 

سوابق اجرایی:

سمت محل از سال تا …
عضو هیات مدیره شرکت ملی بازافرینی شهری ایران مامور بخدمت از دانشگاه  وزارت راه و شهرسازی 1398-ادامه دارد
شهردار کلانشهر زاهدان(و رییس شورا و دبیر 14 سازمان شهرداری) مامور بخدمت از دانشگاه به شهرداری زاهدان 1392-1395
رییس پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان(رضوی،شمالی،جنوبی) دانشگاه ازاد اسلامی  خراسان رضوی 1397-1397
معاون عمرانی دانشگاه ازاد اسلامی واحدمشهد دانشگاه ازاد اسلامی واحدمشهد 1395-1397
رییس کارگروه صیانت از اموال،املاک و داراییهای دانشگاه ازاد خراسان رضوی دانشگاه ازاد اسلامی  خراسان رضوی 1396-1397
عضو کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه ازاداسلامی خراسان رضوی دانشگاه ازاد اسلامی  خراسان رضوی 1397-ادامه دارد
قائم مقام و مشاور رئیس نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه شهر مشهد 1388-1390
مشاور شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد(کمیسیون عمران و شهرسازی} شورای اسلامی شهر مشهد 1396-1397
مدیر گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 1390-1391
شهردار تایباد)سه دوره متوالی) شهرداری تایباد 1379-1386
رئیس وعضو شورای اسلامی شهر تایباد شورای شهر تایباد 1378-1379
عضو کمیسیون ماده 5 شوایعالی معماری و شهرسازی استان سیستان و بلوجستان 1392-1395
دبیر ستاد باز آفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف شهرستان زاهدان 1392 -1395
مدیر پروژه طرح مسکن مهر مهندسان مشاور طرح نوین 1386-1388
مدیر مسئول نشریه علمی creative city design دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 1396 -1399
سردبیرنشریه علمی creative city design دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 1399-تاکنون
مهندس پایه یک نظارت و دو محاسبه رشته عمران سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی 1375 تاکنون
مهندس پایه یک نظارت و نظارت بر طراحی رشته شهرسازی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی 1375 تاکنون
کارشناس رسمی داگستری در رشته راه وساختمان خراسان رضوی 1388تا کنون
رییس اداره عمران وشهرسازی شهرداری تربت جام 1375-1379
رئیس و عضو هیئت رئیسه نمایندگی نظام مهندسی شهرستانهای تربت جام و تایباد نظام مهندسی خراسان رضوی 1380-1386
کارشناس طرح هادی،ناظرپروژه های عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان 1372-1375
رئیس آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شهرداری زاهدان 1371-1372
نظارت عالیه پروژه هاورسیدگی به صورت وضعیت ها شهرداری زاهدان 1371-1372

 

سوابق آموزشی:

سمت محل مدت
عضو هیات علمی و دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 1386-ادامه دارد.
عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از1388 تاکنون
عضو کارگروه ارزیابی توانایی علمی اساتیدگروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9 از 1389 تاکنون
عضو گروه مصاحبه کننده متقاضیان ورود به دوره دکتری درسالهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از 1396
رییس کارگروه رشته شهرسازی در آزمون جامع دکتری خراسان رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ازسال 1396
مسئول کمیته پایان نامه های گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 1387-1390

عضو کارگروه تدوین سرفصل دروس دانشگاه علمی کاربردی شهرداریها دانشگاه علمی کاربردی شهرداریها از 1390 تاکنون
مدیر گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 1390-1391
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات تهران 1399 تاکنون
مدرس دانشگاه بین المللی امام رضا دانشگاه بین المللی امام رضا از 1390
مدرس دانشگاه علمی کاربردی شهرداریها دانشگاه علمی کاربردی شهرداریها از 1387
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان از1392
مدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان از1392
سابقه تدریس دروس شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد  تهران مرکز 1386-1387
سابقه تدریس و عضو هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد 1384-1386
سابقه تدریس و عضو هیات موسس دانشگاه پیام نور تایباد دانشگاه پیام نور تایباد از1384-1386
سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام دانشگاه آزاد اسلامی واحدتربت جام 1386-1387
عضو شورای پژوهش شرکت باز افرینی شهری ایران وزارات راه و شهرسازی-شرکت بازافرینی شهری ایران 1389 تاکنون
عضو شورای فنی و نظارت شرکت باز افرینی شهری ایران وزارات راه و شهرسازی-شرکت بازافرینی شهری ایران 1389 تاکنون
عضو کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی رضوی خراسان سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی 1388-1392
عضو کمیته علمی همایش کاربردی “بررسی و چالشهای حاشیه نشینی در شهر زاهدان” دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 1397 تاکنون
سابقه تدریس ودارای پروانه صلاحیت آموزش در دوره های ارتقائ پایه سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی( شهرسازی) از 1388تاکنون
عضو کمیته آموزش استانداری سیستان و بلوچستان استانداری سیستان و بلوجستان 1392-1395
عضو شورای پژوهشی شهرداریهای استان سیستان و بلوجستان استانداری سیستان و بلوجستان 1392-1395
سابقه تدریس در دوره های ارتقائ پایه کانون کارشناسان رسمی ماده 27نظام مهندسی 1387
مدرس دوره های ارتقای پایه شهرسازی سازمان نظام مهندسی 1389 تاکنون
برگزاری کارگاه آموزشی و تدریس دوره ای آموزشی مرکز آموزش بازرگانی استان سیستان و بلوچستان 1392-1395

 

تالیف و ترجمه کتاب: به ترتیب: عنوان کتاب- مولف- ناشر- سال انتشار)

عنوان کتاب پدیدآورندگان تالیف ترجمه ناشر سال انتشار
حل مساله وتفکر انتقادی برای طراحان سید مسلم سیدالحسینی و همکاران ü انتشارات طحان 1394
پایداری زیست محیطی شهر سید مسلم سید الحسینی،خدیجه صفری جهاد دانشگاهی کشور 1394
شهر و توسعه پایدار سید مسلم سید الحسینی ،مصطفی اکبری مطلق ü دانشگاه ازاد اسلامی – انتشارات طحان 1394
حقوق و توسعه شهری جنبه قانونی و عرفی شهرسازی سید مسلم سید الحسینی دانشگاه ازاد اسلامی 1398
برنامه ریزی طراحی محور رویکردی نوین در  شهرسازی سید مسلم سید الحسینی ü در دست داوری- دانشگاه ازاد اسلامی 1396
دیپلماسی شهری نقش رو به رشد شهرها در سیاست بین المللی سید مسلم سیدالحسینی ،احمد افسری انتشارات طحان 1397
طراحی شهرهای پایدار سید مسلم سید الحسینی ،مصطفی اکبری مطلق دارای نامه تاییدیه دانشگاه- در نوبت نشر دانشگاه ازاد اسلامی 1397
برنامه ریزی کاربری زمین برای توسعه پایدار سید مسلم سیدالحسینی ،احمد افسری،علی ایزدی / انتشارات طحان 1398

 

اختراعات و ایده های به ثبت رسیده:

عنوان محل ثبت همکاران سال
شرح خدمات طرح تفصیلی شهر مشهد با رویکرد طراحی شهری دارای تاییدیه نهاد مطالعات شهر مشهد 1387
تدوین و تولید شرح خدمات فرم انطباق شهری ساختمان ها سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی 1392

 

برگشت به بالا