دکتر فرشته خرازی قدیم

نام و نام خانوادگی: فرشته خرازی قدیم
سوابق تحصیلی:
دکتری معماری،دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ایران، گذراندن دفاعیه پروپوزال
کارشناسی ارشد معماری – معماری،دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ایران، 19/06، 1392
کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ایران 18/24، 1390
عنوان پایان نامه لیسانس :طراحی کلینیک تخصصی دندانپزشکی در خیابان شریعتی ولیعصر تبریز
عنوان پایان نامه فوق لیسانس :طراحی دانشکده موسیقی با محوریت ساز و آواز کلاسیک جهانی در تبریز
مقالات ارائه شده به سمینارها و کنفرانسها :
1- بررسی اندیشه حاکم بر شکل گیری محراب در دوران مسیحیت و اسلام،نویسنده شبنم اکبری نامدار، فرشته خرازی قدیم، همایش بازتاب حکمت اسلامی در هنر و معماری
نخستین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی اسلامی – ایرانی،دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1392
2- همگرایی معماری زیست محیطی و معماری بومی، نویسنده فرشته خرازی قدیم، اولین همایش ملی طراحی و طبیعت، دانشگاه آزاد واحد نطنز، 1392
3- بررسی جایگاه معماری بومی در روند توسعه پایدار معماری و ساخت و سازهای سبز، نویسنده فرشته خرازی قدیم، کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار موسسه بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی مهراز شهر، تهران 1393
4- جستاری در نقش نورپردازی معمارانه چراغ های معابر پیاده در مسیریابی، نویسنده فرشته خرازی قدیم، کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، موسسه بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی مهراز شهر، تهران 1393
5- فرآیندهای آلودگی و کنترل آن در توسعه پایدار معماری، نویسنده فرشته خرازی قدیم، کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، موسسه بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی مهراز شهر تهران 1393
6- بررسی تاثیر ویژگی موسیقی کلاسیک جهانی بر طراحی فضاهای آموزشی موسیقی، نویسنده فرشته خرازی قدیم، شبنم اکبری نامدار، مهسا فرامرزی اصلی، همایش مبانی نظری و افقهای نوین هنر و معماری کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس تهران 1393
7- گردشگری پایدار متاثر از معماری پایدار، نویسنده فرشته خرازی قدیم ، اولین همایش ملی معماری ، عمران و محیط زیست شهری، دانشکده شهید مفتح همدان ، 1393
8- بررسی رفع نیازهای بصری در مسیریابی و جهت یابی عابران توسط روشنایی و نورپردازی، نویسنده فرشته خرازی قدیم، دومین کنگره بین المللی مدیریت شهری، مرکز همایش های توسعه ایران (ساری)1393
Surveying the religious and doctrinal concepts of ornaments attached to Iranian mosques, Author Fereshteh Kharrazi Qadim,1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning, Tarbiat Modarress UniversityTehran 2015
10- بررسی روابط معماری و موسیقی و بررسی ویژگی چند نمونه مصادیق موثر در طراحی مرکز آموزش موسیقی کلاسیک، نویسنده فرشته خرازی قدیم، شبنم اکبری نامدار، مهسا فرامرزی اصلی، همایش ملی معماری فضاهای آموزشی، دانشگاه علم و صنعت ایران تهران، 1394
11- طراحی فضاهای آموزشی موسیقی، نویسنده به صورت سخنرانی فرشته خرازی قدیم ،همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1394
12- نقش بازآفرینی شهری در ارتقاء کیفیت بافت فرسوده با رویکرد پدافند غیرعامل شهری(نمونه موردی: زاهدان)، نویسنده به صورت سخنرانی علی حجازیان، فرشته خرازی قدیم، کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، دانشگاه افسری امام علی(ع) تهران، 1397
کتابهای منتشر شده:
1- اصول طراحی آموزشگاه موسیقی، نویسنده: شرکت ونگر و انستیتوی معماری آمریکا / مترجم: فرشته خرازی قدیم، انتشارات طحان ، 1394
2- اصول طراحی مدرسه موسیقی برای کودکان، نویسنده: شرکت ونگر و انستیتوی معماری آمریکا/ مترجم: فرشته خرازی قدیم، انتشارات طحان، 1394

برگشت به بالا