دکتر محمدرضا بمانیان

دکتر محمدرضا بمانیان

نام و نام خانوادگی: محمدرضا بمانیان

تاریخ تولد: 1331

سوابق تحصیلی:

1)دکتری تخصصی(PHD)، معماری، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ، 1310 ،پایان نامه: عوامل موثر بر شکل گیری ساختمان های بلند در ایران

2)کارشناسی ارشد، مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران 1338 ،پایان نامه: طرح تجمیع در بافت قدیم سمنان

3)کارشناسی، مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1331، پایان نامه: طرح دانشگاه بین المللی اسلامی

تجارب شغلی:

 • استاددانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس (1381تاکنون)
 • عضو کمیسیون تخصصی گروه معماری و شهرسازی هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس (1308تاکنون)
 • دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس (1301تا1381 )
 • مدیر گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس (1303تاکنون)
 • کارشناس فنی متخصص در تهیه طرحهای دانشگاه تربیت مدرس (1303تاکنون)
 • عضو کمیته اداره دوره دکتری مدیریت پروژه دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس (1301تاکنون)
 • استادیاردانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس (1301–1310 )
 • عضو شورای نظارت و سنجش دانشگاه هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس (1303تاکنون)
 • معاون اداری مالی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس (1302–1308 )
 • مدیر گروه مدیریت پروژه دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس (1308–1310 )
 • مربی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران (1310–1338 )
 • مسئول ستاد پیگیریامور آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران (1312–1330 )
 • فعالیت در برنامه ریزی آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران (1331–1331 )

زمینه ها و علایق تحقیقاتی:

 • حکمت هنر،معماری و شهرسازی اسلامی
 • نقد و تئوری معماری و شهرسازی
 • مدیریت و فن ساختمان
 • مدیریت شهری
 • ساختمان های بلند

کتب منتشر شده:

1)محمدرضا بمانیان ،هادی محمودی نژاد، “مبانی برنامه ریزی و توسعه گردشگری روستایی” ،انتشارات  طحان، 1388

2)محمدرضا بمانیان ،هادی محمودی نژاد، “امنیت و طراحی شهری“، انتشارات  طحان، 1388

3)محمدرضا بمانیان ،هادی محمودی نژاد، “انرژی های نو و شهر خورشیدی” ،انتشارات  طحان، 1388

4)محمدرضا بمانیان ،آرین امیرخانی ،محمدرضا لیلیان، “نظم و بی نظمی در معماری“، انتشارات طحان، 1389

5)محمدرضا بمانیان ،هانیه اخوت ،پرهام بقایی، “کاربرد هندسه و تناسبات در معماری” ،انتشارات طحان، 1390

6)هانیه اخوت ،نینا الماسی فر ،محمدرضا بمانیان، “معماری و شهرسازی سنتی در کشورهای اسلامی“، انتشارات  طحان، 1389

7)محمدرضا بمانیان،”رهیافتهایی در معماری مسلمین”، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، 1386

8)محمدرضا بمانیان،هادی محمودی نژاد،”نظریه های توسعه کالبدی شهر”، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، 1387

9)محمدرضا بمانیان ،هادی محمودی نژاد، “پدیدارشناسی مکان: به جانب ارتقاء فضا به مکان شهر”، محمودی نژاد، هادی، موسسه فرهنگی، اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، 1387

10)محمدرضا بمانیان ،هادی محمودی نژاد، “شهرسازی رفاه گرا: به جانب ارتقاء فضا به مکان شهر”، موسسه فرهنگی، اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، 1387

11)محمدرضا بمانیان ،هادی محمودی نژاد، “عدالت و شهر در کلام ولایت”، موسسه فرهنگی، اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، 1387

12)محمدرضا بمانیان ،هادی محمودی نژاد ،”اخلاق و شهر در کلام ولایت”، موسسه فرهنگی، اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، 1387

13)محمدرضا بمانیان ،هادی محمودی نژاد، “امنیت و شهر در کلام ولایت”، موسسه فرهنگی، اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، 1387

14)محمدرضا بمانیان ،هادی محمودی نژاد، “مدیریت و شهر در کلام ولایت”، موسسه فرهنگی، اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، 1387

15)محمدرضا بمانیان ،هادی محمودی نژاد، “رفاه و شهر در کلام ولایت”، موسسه فرهنگی، اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور، 1387

16)محمدرضا بمانیان ،هادی محمودی نژاد، “اصلاح الگوی مصرف در شهر”، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، 1388

17)محمدرضا بمانیان ،فریال احمدی، “مبانی طراحی منظر طبیعی در مناطق حفاظت شده” ،انتشارات فرهنگ پارس، 1389

18)محمدرضا بمانیان ،سارا پوریوسف زاده، “مرمت منظر فرهنگی بیستون (آمیزه ای از طبیعت، تاریخ، هنر و افسانه)”، انتشارات کرمانشاه ،1389

19)محمدرضا بمانیان، “ساختمان بلند و شهر (تحلیل تاثیرات فرهنگی و اجتماعی ساختمان های بلند بر شهرهای بزرگ)”، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه ی نشر شهر، 1390

20)ریچارد کوشالک،دیوید بی استوارت، “آراتا ایسوزاکی (چهار دهه معماری )”ترجمه:پرهام بقایی ،مجتبی انصاری ،محمدرضا بمانیان ، انتشارت کلهر، چاپ اول،1390

21)محمدرضا بمانیان،منصور یگانه، “کمال گرایی در معماری ایرانی”، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات، پاییز 1392

22)محمدرضا بمانیان،فریال احمدی، “طراحی و اکولوژی منظر(مقدمه ای بر اصول و روش ها)” ،سازمان زیباسازی شهر تهران-هنر معماری قرن، 1393

23)محمدرضا بمانیان،ناحمد رشیدیان ذهابی ،”شکل شهر اسلامی در بحران جنگ نرم(با رویکرد رسانه ای)” ،انتشارات پالیز سخن ،1394

24)محمدرضا بمانیان، حسن مرتضوی ،”محرمیت در مسکن ایرانی” ،انتشارات انسان برتر ،1395

25)محمدرضا بمانیان، معصومه امینی ،”معماری اجتماعی خانه ایرانی” ،انتشارات اول و آخر ،1395

26)کورش مومنی، زهره مسعودی، محمدرضا بمانیان، “معماری زورخانه، الگوها و ریشه های فرهنگی ورزش باستانی و معماری زورخانه” ،انتشارات دانشگاه صنعتی جندی شاپور ،1395

27)محمدرضا بمانیان، مسلم زندی ،”مسکن ایرانی و سبک زندگی” ،انتشارات اول و آخر ،1396

28)محمدرضا بمانیان، محمدجواد مهدوی نژاد، پیمان پیله چی ،”در جستجوی شهر آینده؛ روش های عددی و الگوریتم های بهینه سازی در ارتقاء کیفیت طراحی بوم سازگار” ،انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران ،1396

29)آندرا سیمیتج، وال وارک ،”26اصلی که هر معمار باید بداند”،ترجمه: محمدرضا بمانیان، امیررضا گودرزی،انتشارات اول و آخر ،1396

30)محمدرضا بمانیان،”طراحی و معماری مساجد” ،مجموعه کتابهای شهر جدید، انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ،1396

31)محمدجواد مهدوی نژاد، محمدرضا بمانیان،کاوان جوانرودی ،”انرژی و معماری سرآمد” ،انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ،1396

برگشت به بالا