دکتر محمدرضا مبهوت

دکتر محمدرضا مبهوت

دکتر محمدرضا مبهوت

تحصیلات:
کارشناسی مهندسی عمران(راه و ساختمان) دانشگاه آزاد اسلامی 1382
کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی 1385
دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد 1396
دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی دانشجو

 کتب و مقالات چاپ شده:
الف : پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری

1- بررسی پتانسیل های بلندمرتبه سازی در کلانشهر مشهد کارشناسی ارشد دکتر زهره داوود پور دکتر پرویز نوروزیان 1385
2- تبیین الگوی رشد هوشمند شهری در منطقه 8 شهرداری مشهد دکتری دکتربراتعلی خاکپور دکترمحمدرحیم رهنما 1396

ب : کتب چاپ شده

1 “شناخت فضای شهری“، انتشارات طحان ناشر تخصصی معماری و شهرسازی، تهران 1391
2 “شهر و رفتارهای اجتماعی” انتشارات طحان ناشر تخصصی معماری و شهرسازی، تهران 1392
3 “طراحی ساختمان هایی با بازدهی انرژی بالا” انتشارات لوتس تهران 1392
4 “مبانی و روش های ترسیم مقدماتی” انتشارات طحان ناشر تخصصی معماری و شهرسازی، تهران 1394
5 “درآمدی بر شهرشناسی” —– در مرحله نگارش

مقالات علمی چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی:
عنوان مقاله-نام مجله-شماره-سال انتشار
جریانهای مهاجرت و نقش آن در شکل گیری و توسعه مناطق حاشیه نشینی-علمی و تخصصی طاق-30-آبان 1388
مطالعه سکونتگاه غیررسمی مشهد قلی در مجموعه شهری مشهد-مرکز نشریات علمی دانشگاه امام رضا(ع)-5-بهمن 1391
ارزیابی میزان تحقق پذیری مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده-علمی و تخصصی طاق-75 – 78-1392
تحلیل آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری در برابر زلزله با رویکرد-مدیریت بحران ( مطالعه موردی : شهر کاشان)-پژوهشهای جغرافیای انسانی-4-1396
ارزیابی تاب آوری اجتماعی و اقتصادی در برابر زلزله (نمونه موردی بجنورد)-فصلنامه علمی-پژوھشی امداد و نجات-9-1396
بهینه سازی کاربری اراضی با تأکید برافزایش امنیت اجتماعی در محلات مسکونی-(نمونه موردی: محله فاطمیه شهر مشهد)-علمی پژوهشی –
اقتصاد شهری-2-1398
طراحی محله مسکونی با رویکرد ارتقاء احساس امنیت-(نمونه موردی:محله آبکوه مشهد)-علمی تخصصی –پایاشهر-15-1398

افتخارات علمی:
– استاد نمونه گروه معماری و شهرسازی در سال تحصیلی 1391 – 1390 موسسه آموزش عالی خاوران
– هیات علمی برتر در موسسه آموزش عالی خاوران در سال تحصیلی 1392 – 1391
– دریافت رتبه ویژه سومین دوره جایزه کتاب معماری و شهرسازی با عنوان ((شهر و رفتارهای اجتماعی))در انجمن مفاخر معماری ایران، 1394
– انتخاب کتاب وزین ((شناخت فضای شهری)) در موسسه مطالعات منظر پایدار، 1394

سوابق تدریس:
نام دانشگاه-گروه آموزشی-شروع همکاری-پایان همکاری
موسسه آموزش عالی دارالفنون بجنورد-معماری-1 / 11 / 84-1 / 5 / 87
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد-معماری عمران –1 / 11 / 85-1 / 11 / 88
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان-معماری-3 / 11 / 86-1 / 5 / 87
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد-معماری-1 / 7 / 87-1 / 5 / 89
موسسه آموزش عالی خاوران مشهد-معماری عمران شهرسازی – 1 / 7 / 88-ادامه دارد
موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری-شهرسازی-1 / 7 / 91-ادامه دارد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد-شهرسازی-1 / 11 / 91-ادامه دارد
موسسه آموزش عالی بینالود مشهد-شهرسازی-1 / 7 / 92-ادامه دارد
دانشگاه خیام مشهد-شهرسازی-1 / 11 / 95-ادامه دارد
موسسه آموزش عالی سلمان مشهد-معماری-1 / 7 / 96-ادامه دارد
موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد-معماری-1 / 7 / 96-ادامه دارد

برگشت به بالا