دکتر محمد آسیابی

محمد آسیابی

سوابق تحصیلی:

  • پژوهشگر دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد مرند
  • کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه آزاد تبریز

سمت های اجرایی:

  • مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور سیمای آینده تبریز سال 84-87

سوابق علمی پژوهشی:

1.تالیفات:

درک و بیان محیط شهری ویرایش سوم ،چاپ سوم ، کتاب برگزیده سال1394، انتشارات طحان،تهران

میادین شهری معنا و مفهوم تا واقعیت آن در شهرهای ایران، کتاب برگزیده سال 1389، انتشارات طحان،تهران

بازآفرینی میدان های تاریخی،1394، انتشارات طحان،تهران

 

 

2.ویراستاری:

زیرساخت های خلاقیت در مدیریت شهری با تاکید بر کلانشهر تهران،انتشارات طحان،تهران.1394

 

3. مقالات مستخرج از پایان نامه

– آسیابی، محمد / میادین شهری از معنا و مفهوم تا واقعیت آن در شهرهای ایران، اولین همایش بین المللی عمران،سمنان،سال 1387

– آسیابی،  محمد/ افول منزلت فضاهای فرهنگی،مجله جستارهای شهرسازی، شماره46

– آسیابی،محد / نقدی بر میدان ولیعصر تبریز، نشریه علمی و پژوهشی ایران شهرساز، شماره سوم

 

4.علمی و پژوهشی:

– آسیابی ،محمد / مرگ تدریجی یک فضای شهری، نشریه علمی و پژوهشی ایران شهرساز،شماره 3 ص 12-26.

– آسیابی، محمد/ نقدی بر BRT تبریز / نشریه علمی و پژوهشی ایران شهرساز/شماره2ص 28-35.

 

5.علمی و ترویجی:

– آسیابی، محمد و فنی زهره/ افول منزلت فضاهای فرهنگی در شهر، مجله جستارهای شهرسازی شماره 2 پیاپی (46) زمستان 95، ص 159-181.

– آسیابی، محمد / کرونا و تجلی سبک زندگی شهری، مجله جستارهای شهرسازی شماره3 پیاپی(54).

 

6. همایش ها

– تحلیل بحران کرونا و تجلی سبک جدیدی از زندگی شهری، با تاکید بر رویکرد روان شناسی محیطی و راهکارهای برون رفت از بحران، اولین کنفرانس محیط زیست معماری و شهرسازی ،استانبول ترکیه،1399

– بررسی توسعه پایدار شهری از منظر قرآن و اندیشه های اسلامی، اولین کنفرانس محیط زیست معماری و شهرسازی ،استانبول ترکیه،1399

– بررسی تطبیقی الگوهای بازآفرینی شهری در باز زنده سازی فضاهای شهری، دومین همایش معماری و شهرسازی،پادوا ایتالیا،1399

– نگاهی به وضع موجود BRT و ارائه راهکارهای احتمالی، اولین همایش ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، 1393

– تحلیل و تفسیر فضای شهری نمونه مورد مطالعه میدان ولیعصر تبریز، اولین همایش ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، 1393

– بررسی و ارزیابی تاثیر ساختمان در شکل گیری رفتارهای نابهنجار، همایش ملی معماری عمران و توسعه شهری،تبریز،1393

-بررسی و ارزیابی روان شناسی محیطی در شناخت چگونگی تاثیر متقابل محیط و انسان،، همایش ملی معماری عمران و توسعه شهری،تبریز،1393

-میادین شهری از معنا و مفهوم تا واقعیت آن در شهرهای ایران، چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران،1387

– مشکلات و تنگناهای موجود در کلان شهرها، چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران،1387

– بررسی و ارزیابی تاثیرات آب برکودکان در فضاهای شهری به عنوان عنصر طراحی شهری،همایش ملی معماری عمران و توسعه شهری،تبریز،1393

– مسکن و سبک زندگی ایرانی، همایش ملی مسکن، استهبان شیراز،1391

– زیباشناسی در منظر شهری،، همایش ملی معماری عمران و توسعه شهری،تبریز،1393

– نگاهی بر مفاهیم و تعاریف توسعه پایدار شهری با مدل  EFAS، همایش ملی معماری عمران و توسعه شهری،تبریز،1393

 

طرح ها و پروژه های اجرایی:

– برنامه ریزی و طراحی پارک جنگلی سیس در استان آذربایجان شرقی 1386

– تهیه نقشه تفصیلی محله سی و سه بیگ در شبستر1387

– تهیه ممیزی املاک شهر ایلخچی 1387

– تهیه پروفیل طولی معابر شهر کوزه کنان 1386

– طراحی غرفه شهرداری ها 1385

– تهیه نقشه حریم شهر ورزقان 1385

 

افتخارات کسب شده:

– کتاب برگزیده سال 1392-94 / درک وبیان محیط شهری چاپ سوم

-کتاب برگزیده سال 1389-90/ درک و بیام محیط شهری جلد اول

-کتاب برگزیده سال 1389-90/ میادین شهری از معنا و مفهوم تا واقعیت آن در شهرهای ایران

برگشت به بالا