دکتر هادی محمودی نژاد

دکتر هادی محمودی نژاد؛ دکتر در معماری با گرایش بیونیک.
متولد 1361 در شهر جیرفت استان کرمان؛ مهندسی معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران؛ کارشناس ارشد شهرسازی و دکتری معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس.
افتخارات و جوایز: «برگزیده کتاب سال دانشجویی سال 1388» و «دانشجوی نمونه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1387» و «دانشجوی نمونه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1389» و «دانشجوی نمونه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1387» و «دانشجوی برتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس در گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای در سال 1387» و «برگزیده ورودی دکتری معماری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس 1387» و «کتاب برگزیده جشنواره نوآوری و پژوهش در مدیریت شهری سال 1388» و «برگزیده استعدادهای درخشان دانشگاه تربیت مدرس 1387» و «پایان نامه قابل تقدیر چهارمین جشنواره پژوهشهای شهری و روستایی سال 1387» و «پژوهشگر برگزیده قرآنی سازمان دارالقرآن الکریم در سال 1387» و «عضو بنیاد ملی نخبگان وابسته به نهاد ریاست جمهوری» و «سخنران برگزیده همایش تجلی حُسن محمدی در هنر دانشگاه هنر اسلامی تبریز سال 1386» و «مولف و پژوهشگر برگزیده جوان سازمان ملی جوانان» 1388 و «عضویت باشگاه پژوهشگران دانشجو» از سال 1389 و «برگزیده جشنواره ملی جوان ایرانی در سال 1389» و «برگزیده جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) در سال 1389» و «برگزیده کتاب سال دانشجویی در سال 1389» و «دانشجوی نمونه دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1389» و «منتقد برگزیده حوزه هنر و معماری در سال 1389» و دانشجوی نمونه کشوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1389» و «پژوهشگر منتخب جشنواره قرآنی مبین در سال 1389» و «مولف برگزیده جشنواره مبتکران و نوآوران سراسر کشور در سال 1390» و دانش آموخته برتر دانشگاه تربیت مدرس در دوره دکتری 1391.
سوابق تحقیقاتی و پژوهشی: انتشار بیش از 171 مقاله آموزشی، علمی- پژوهشی و ISI در زمینه معماری و شهرسازی؛ مشارکت و سرپرستی چندین طرح تحقیقاتی و پژوهشی؛ شرکت در بیش از 107 همایش و کنفرانس داخلی و بین المللی و انتشار بیش از 98 عنوان کتاب منجمله: «نظریه های توسعه کالبدی شهر»، و «شهرسازی رفاه گرا: به جانب ارتقاء کیفیت زندگی»، و «پدیدارشناسی مکان: به جانب ارتقاء فضا به مکان شهری»، و «طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری» و «امنیت و طراحی شهری» و «طراحی شهری: از روانشناسی محیطی تا رفاه اجتماعی» و «باغ ایرانی از منظر بهشت قرآنی» و «مبانی برنامه ریزی و توسعه گردشگری روستایی» و «فضا و مکان در طراحی شهری» و «مسکن بومی ترکمن: گونه شناسی و ملاحظات کالبدی» و «معماری زیست مبنا» و «انرژی های نو و شهر خورشیدی» و «پردیس علمی تفریحی همساز با اقلیم»
از این مجموعه که نتیجه 11 سال مطالعه است، به چاپ می رسد: 1. معماری بیونیک؛ 2. معماری بیومیمیکری؛ 3. معماری بیوفیلیک؛ 4. معماری بیولوژیک، معماری پایدار؛ 5. معماری بیومورفیک، معماری فراکتال؛ 6. معماری بومی، اقلیم و حیاط؛ 7. بیونیک در معماری داخلی؛ 8. خلّاقیّت بیونیک در آموزش طراحی معماری؛ 9. سازه در معماری بیونیک؛ 10. بیوفیلی و اقلیم شناسی معماری؛ 11. ساختن با حیوانات؛ تاریخ طبیعی معماری حیوانات؛ 12. نور داخلی برای طراحان؛ 13. نگاره طراحی (ارگانیک)؛ 14. بیومیمتیکس در معماری؛ 15. معماری در پی طبیعت؛ 16. ساختن با خاک؛ طراحی و فن آوریِ معماری پایدار؛ 17. معماری زیست الگو؛ 18. معماری سبز: از بام سبز تا کشاورزی شهری؛ 19. معماری اجتماعی؛ روان شناسی محیطی فرهنگ و زمینه گرایی؛ 20. معماریِ جَنگ؛پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی 21. معماری ارگانیک، طبیعت و پایداری؛ 22. لند آرت: طبیعت، هنر و خلاقیت؛ 23. معماری آغازیان؛ دوزیستان و ماهی ها؛ 24. معماری بندپایان و مورچه ها؛ 25. معماری پستانداران؛ 26. معماری پرندگان؛ 27. معماری پروانه و زنبور؛ 28. معماری گیاهان؛ 29. روان شناسی شناختی در معماری و کاهش جرم؛ 30. هوش مصنوعی در معماری؛ 31. عصب شناسی در معماری؛ 32. ژنتیک در معماری؛ 33. دانشنامه معماری بیونیک؛ 34. نانوخانه، خانه هوشمند؛ 35. معماری بیوگنوسیس؛ مطالعه علم حیات در معماری؛ 36. الگوتکچر: معماری الگوریتمی؛ 37. طبیعت، معماری و شهر در ایران قبل از اسلام؛ 38. طبیعت، معماری و شهر در بعد اسلام؛ 39. معماری اکولوژیک و مدیریت انرژی؛ 40. اخلاق زیستی در معماری؛ 41. آینده پژوهی در معماری؛ 42. طبیعت، معماری و شهر در اسلام؛ 43. معماری زومورفیسم؛ 44. بیومکانیک در معماری؛ 45. معماری سایبرنتیک؛ 46. معماری روباتیک؛ 47. دایره المعارف معماری بیومیمتیکس؛ 48. فراکتال در معماری؛ 49. الگوتکچر: معماری الگوریتمی؛ 50. خلاقیت بیونیکی و تکنیک های بیودیزاین؛ 51. اکولوژی انسانی در منظر؛ 52. فناوری های معماری داخلی؛ 53. معماری عصب شناختی: مفاهیم و الگوها؛ 54. پدیدارشناسی زیستی؛ 55. دانشنامه معماری بیومیمیکری؛ 56. دانشنامه معماری بیومیمتیکس؛ 57. دانشنامه معماری بیوفیلی؛ 58. انسان شناسی در معماری؛ 59. معماری مرگ؛ 60. درآمدی بر ژنوم معماری.

برگشت به بالا